pachnący

1.
aromatyczny
wonny (książk.)
2.
naperfumowany
3.
woniejący (pot.)
zalatujący
4.
wyperfumowany

Przykład użycia:

1. ... tak łączą się ze sobą, że np. chloroform i siarkowodór pachną "słodko, eter "gorzko a kwas octowy "kwaśno. Zakończenia nerwu trójdzielnego...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia pachnący zawiera grup znaczeniowych: 4, w tym 6 wyrazów bliskoznacznych.