oddziaływanie

1.
działanie
influencja (przestarz.)
wpływ
interakcja (pojęcie podrzędne)
wzajemne oddziaływanie (pojęcie podrzędne)
manipulacja (pojęcie podrzędne)
wykorzystanie (pojęcie podrzędne)

Przykład użycia:

1. ... jedynie, że są to części składowe, które wzajemnie na siebieoddziałują - są one czymś więcej niż tylko zwykłą sumą lubzestawieniem...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia oddziaływanie zawiera grup znaczeniowych: 1, w tym 7 wyrazów bliskoznacznych.