oczekiwać

1.
czekać
wyczekiwać
odpoczywać (pojęcie podrzędne)
opuszczać kolejkę (pojęcie podrzędne)
pauzować (pojęcie podrzędne)
2.
prognozować
przewidywać
3.
spodziewać się
4.
wyglądać
wypatrywać

Przykład użycia:

1. ... nie tylko jako prawdziwą, lecz także pożyteczną: "... ona uczy nas oczekiwać i znosić ze spokojem ducha podwójne oblicze losu, albowiem wszystko...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia oczekiwać zawiera grup znaczeniowych: 4, w tym 10 wyrazów bliskoznacznych.