obsiać

1.
sadzić
siać
zasadzić

Przykład użycia:

1. ... Czystości i Zazieleniania". W wielu punktach miasta warszawiacy skopali i obsiali trawą wydeptane skwery. Uprzątnięto ulice i podwórza. Po powrocie z...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia obsiać zawiera grup znaczeniowych: 1, w tym 3 wyrazów bliskoznacznych.