obiekt umysłowy

1.
treść
treść poznawcza
zawartość
intencjonalność (specjalist.) (pojęcie podrzędne)
myśl (pojęcie podrzędne)
myślenie (pojęcie podrzędne)
rozum (pojęcie podrzędne)
świadomość (pojęcie podrzędne)
umysł (pojęcie podrzędne)
idea (pojęcie podrzędne)
impuls (pojęcie podrzędne)
inicjatywa (pojęcie podrzędne)
myśl (pojęcie podrzędne)
pomysł (pojęcie podrzędne)
projekt (pojęcie podrzędne)
propozycja (pojęcie podrzędne)
przedsięwzięcie (pojęcie podrzędne)
paradygmat (specjalist.) (pojęcie podrzędne)
pogląd na świat (pojęcie podrzędne)
punkt widzenia (pojęcie podrzędne)
światopogląd (pojęcie podrzędne)
zespół przekonań (pojęcie podrzędne)
istota (pojęcie podrzędne)
przesłanie (poet.) (pojęcie podrzędne)
rola (pojęcie podrzędne)
sens (pojęcie podrzędne)
wydźwięk (pojęcie podrzędne)
wymowa (pojęcie podrzędne)
znaczenie (pojęcie podrzędne)

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia obiekt umysłowy zawiera grup znaczeniowych: 1, w tym 29 wyrazów bliskoznacznych.