obchodzenie się

1.
traktowanie

Przykład użycia:

1. ... Nieprawdą jest, jakoby były stosowane kary cielesne. Przeciwnie: władze obozowe obchodzą się z jeńcami humanitarnie, a personel lekarski, walcząc z nieprzezwyciężonymi trudnościami...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia obchodzenie się zawiera grup znaczeniowych: 1, w tym 1 wyrazów bliskoznacznych.