obcęgi

1.
kleszcze
szczypce
aparat (pojęcie nadrzędne)
instrument (pojęcie nadrzędne)
narzędzie (pojęcie nadrzędne)
przyrząd (pojęcie nadrzędne)
sprzęt (pojęcie nadrzędne)
urządzenie (pojęcie nadrzędne)

Przykład użycia:

1. ... Codzienne czyny zamieniał na słońce. Ten by im w heblach, obcęgach i dłutach Lśnił i wibrował, obiegając Kosmos. Awangardzistów było bardzo...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia obcęgi zawiera grup znaczeniowych: 1, w tym 8 wyrazów bliskoznacznych.