obawa

1.
bojaźń
cykor (pot.)
lęk
niepokój
pieter (żart.)
przerażenie
strach
trwoga
zgroza
złe przeczucie

Przykład użycia:

1. ... Rolnicy wożący swoje plony do elewatorów w Pasłęku mogą bez obaw korzystać z ulicy Zamkowej. Stojący tam zakaz ruchu dla pojazdów...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia obawa zawiera grup znaczeniowych: 1, w tym 10 wyrazów bliskoznacznych.