obarczony

1.
obciążony

Przykład użycia:

1. ... odpierając oskarżenia kolegów z macierzystej formacji, winą za całe zamieszanie obarczą partnerów z Sojuszu (już dziś nieoficjalnie przyznają, że zostali przez...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia obarczony zawiera grup znaczeniowych: 1, w tym 1 wyrazów bliskoznacznych.