o wymiarach mniejszych niż normalne

1.
za mały

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia o wymiarach mniejszych niż normalne zawiera grup znaczeniowych: 1, w tym 1 wyrazów bliskoznacznych.