o odmiennych zapatrywaniach

1.
dysydencki
niezgodny
odszczepieńczy

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia o odmiennych zapatrywaniach zawiera grup znaczeniowych: 1, w tym 3 wyrazów bliskoznacznych.