o odcieniu ujemnym

1.
negatywny
pejoratywny
ujemny

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia o odcieniu ujemnym zawiera grup znaczeniowych: 1, w tym 3 wyrazów bliskoznacznych.