niezgrabiasz

1.
fafuła (pot.)
niezgrabiasz (pot.)
safanduła (pot.)
ciamajda (pojęcie nadrzędne)
ciapa (pojęcie nadrzędne)
fajtłapa (pojęcie nadrzędne)
fujara (pot.) (pojęcie nadrzędne)
gamoń (pojęcie nadrzędne)
kapcan (wulg.) (pojęcie nadrzędne)
lebiega (pot.) (pojęcie nadrzędne)
neptek (pot.) (pojęcie nadrzędne)
niedojda (pojęcie nadrzędne)
niedołęga (pojęcie nadrzędne)
niedorajda (pojęcie nadrzędne)
niezdara (pojęcie nadrzędne)
niezguła (pojęcie nadrzędne)
noga (pot.) (pojęcie nadrzędne)
oferma (pojęcie nadrzędne)
ofiara losu (pojęcie nadrzędne)

Przykład użycia:

1. ... moja uwaga pryskała. Toteż cieszyłam się opinią "gapy", "gamajdy" i "niezgrabiasza". A mimo mojej pozornej pogardy dla rówieśników, ta opinia bolała...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia niezgrabiasz zawiera grup znaczeniowych: 1, w tym 19 wyrazów bliskoznacznych.