nieszczęśliwy wypadek

1.
dramat
katastrofa
klęska
nieszczęście
tragedia
zguba
dewastacja (pojęcie podrzędne)
unicestwienie (pojęcie podrzędne)
zagłada (pojęcie podrzędne)
zatracenie (pojęcie podrzędne)
zniszczenie (pojęcie podrzędne)
kataklizm (pojęcie podrzędne)
katastrofa żywiołowa (pojęcie podrzędne)

Przykład użycia:

1. ... PZUPOLISA.saUbezpieczenia*OC, AC, NW*zielona karta*assistance*nieszczęśliwe wypadki*międzynarodowe ubezpieczenia kosztów leczenia*odpowiedzialność cywilna*na życie z rentą...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia nieszczęśliwy wypadek zawiera grup znaczeniowych: 1, w tym 13 wyrazów bliskoznacznych.