myszka

1.
brodawka
kurzajka
liszaj
pieprzyk
znamię
2.
brzoskwinka (pot.)
cipa (wulg.)
dziupla (żart.)
dziura (wulg.)
kuciapka
łono (poet.)
muszelka (pot.)
myszka (pot.)
picza (przestarz.)
pipa (pot.)
pipka (pot.)
pizda (wulg.)
szparka (pot.)
pochwa (pojęcie nadrzędne)
wagina (specjalist.) (pojęcie nadrzędne)

Przykład użycia:

1. ... nagana za niedbałe opisywanie zadanych tematów. A gdy nieludzko wykończonemu Myszce zdarzyło się zasnąć na lekcji, Kowal rozgniewał się nie na...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia myszka zawiera grup znaczeniowych: 2, w tym 20 wyrazów bliskoznacznych.