myśl

1.
idea
impuls
inicjatywa
pomysł
projekt
propozycja
przedsięwzięcie
idea (pojęcie podrzędne)
kwestia (pojęcie podrzędne)
materia (pojęcie podrzędne)
przedmiot (pojęcie podrzędne)
rzecz (pojęcie podrzędne)
sprawa (pojęcie podrzędne)
temat (pojęcie podrzędne)
zagadnienie (pojęcie podrzędne)
obiekt umysłowy (pojęcie nadrzędne)
treść (pojęcie nadrzędne)
treść poznawcza (pojęcie nadrzędne)
zawartość (pojęcie nadrzędne)
2.
idea
koncepcja
aforyzm (pojęcie podrzędne)
gnoma (pojęcie podrzędne)
maksyma (pojęcie podrzędne)
morał (pojęcie podrzędne)
porzekadło (pojęcie podrzędne)
powiedzenie (pojęcie podrzędne)
powiedzonko (pojęcie podrzędne)
przysłowie (pojęcie podrzędne)
sentencja (pojęcie podrzędne)
złota myśl (pojęcie podrzędne)
paradygmat (specjalist.) (pojęcie nadrzędne)
pogląd na świat (pojęcie nadrzędne)
punkt widzenia (pojęcie nadrzędne)
światopogląd (pojęcie nadrzędne)
zespół przekonań (pojęcie nadrzędne)
3.
idea
kwestia
materia
przedmiot
rzecz
sprawa
temat
zagadnienie
idea (pojęcie nadrzędne)
impuls (pojęcie nadrzędne)
inicjatywa (pojęcie nadrzędne)
pomysł (pojęcie nadrzędne)
projekt (pojęcie nadrzędne)
propozycja (pojęcie nadrzędne)
przedsięwzięcie (pojęcie nadrzędne)
4.
intencjonalność (specjalist.)
myślenie
rozum
świadomość
umysł
obiekt umysłowy (pojęcie nadrzędne)
treść (pojęcie nadrzędne)
treść poznawcza (pojęcie nadrzędne)
zawartość (pojęcie nadrzędne)

Przykład użycia:

1. ... kwot, jakie odpowiadają wartości akcyj, obliczonych na podstawie bilansu w myśl art. 492.Art. 495. § 1. Przekształcenie spółki akcyjnej na spółkę...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia myśl zawiera grup znaczeniowych: 4, w tym 60 wyrazów bliskoznacznych.