muszelka

1.
brzoskwinka (pot.)
cipa (wulg.)
dziupla (żart.)
dziura (wulg.)
kuciapka
łono (poet.)
muszelka (pot.)
myszka (pot.)
picza (przestarz.)
pipa (pot.)
pipka (pot.)
pizda (wulg.)
szparka (pot.)
pochwa (pojęcie nadrzędne)
wagina (specjalist.) (pojęcie nadrzędne)
2.
skorupka

Przykład użycia:

1. ... zwane koteczkamia gdzie?czy ktoś przeczytał mój kawał??na muszelcekoteczki futrzane bez pidżamek tak nie podobał się wam?a...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia muszelka zawiera grup znaczeniowych: 2, w tym 16 wyrazów bliskoznacznych.