mózgowiec

1.
mózgowiec (pot.)
pracownik umysłowy
agent (pojęcie podrzędne)
przedstawiciel (pojęcie podrzędne)
edytor (pojęcie podrzędne)
wydawca (pojęcie podrzędne)
tłumacz (pojęcie podrzędne)
translator (przestarz.) (pojęcie podrzędne)
dziennikarz (pojęcie podrzędne)
gryzipiórek (żart.) (pojęcie podrzędne)
pismak (pot.) (pojęcie podrzędne)
żurnalista (pojęcie podrzędne)
belfer (pot.) (pojęcie podrzędne)
nauczyciel (pojęcie podrzędne)
pedagog (pojęcie podrzędne)
profesor (pot.) (pojęcie podrzędne)
lektor (przestarz.) (pojęcie podrzędne)
prelegent (pojęcie podrzędne)
sprawozdawca (pojęcie podrzędne)
wykładowca (pojęcie podrzędne)
informatyk (pojęcie podrzędne)
komputerowiec (pot.) (pojęcie podrzędne)
programista (pojęcie podrzędne)
badacz (pojęcie podrzędne)
naukowiec (pojęcie podrzędne)
pracownik naukowy (pojęcie podrzędne)
uczony (pojęcie podrzędne)
dydaktyk (pojęcie podrzędne)
instruktor (pojęcie podrzędne)
prowadzący (pojęcie podrzędne)
szkoleniowiec (pojęcie podrzędne)
marketingowiec (pojęcie podrzędne)
piarowiec (pojęcie podrzędne)
analityk finansowy (pojęcie podrzędne)
finansista (pojęcie podrzędne)
finansowiec (pojęcie podrzędne)
jurysta (przestarz.) (pojęcie podrzędne)
prawnik (pojęcie podrzędne)
inżynier (pojęcie podrzędne)
adiustator (pojęcie podrzędne)
redaktor (pojęcie podrzędne)
pracobiorca (pojęcie nadrzędne)
pracownik (pojęcie nadrzędne)
zatrudniony (pojęcie nadrzędne)
robociarz (antonim)

Przykład użycia:

1. ... Rudka, Rudek porodził Rzygulca, a Rzygulec porodził Kudmieja, Kudmiej porodził Mózgowca, Mózgowiec porodził Łypia, Łyp porodził Potyrałę, Potyrała porodził Kuchtę, a...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia mózgowiec zawiera grup znaczeniowych: 1, w tym 45 wyrazów bliskoznacznych.