mniej więcej

1.
blisko
coś koło tego (pot.)
o tyle o ile (pot.)
około
plus minus
rzędu
w przybliżeniu
z grubsza
2.
circa
około
3.
jak gdyby
w ogólnych zarysach

Przykład użycia:

1. ... bentosowych, ściśle związanych z przemianami osadu, linie korelacji przebiegną nieuchronnie mniej więcej równolegle do granic jednostek litostratygraficznych. Jeśli zamiast skamieniałości bentosu do...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia mniej więcej zawiera grup znaczeniowych: 3, w tym 12 wyrazów bliskoznacznych.