miejsce gdzie król chodzi pieszo

1.
klop (pot.)
miejsce gdzie król chodzi pieszo (pot.)
świątynia dumania (żart.)
ubikacja
ustęp
ustronne miejsce (książk.)
WC
kibel (pot.) (pojęcie podrzędne)
klop (pot.) (pojęcie podrzędne)
klozet (pot.) (pojęcie podrzędne)
muszla klozetowa (pojęcie podrzędne)
sedes (pojęcie podrzędne)
sracz (wulg.) (pojęcie podrzędne)
wucet (pot.) (pojęcie podrzędne)
szalet (pojęcie podrzędne)
toaleta (pojęcie podrzędne)
toaleta publiczna (pojęcie podrzędne)
ustęp (pojęcie podrzędne)
sławojka (pojęcie podrzędne)
wychodek (pojęcie podrzędne)
wygódka (pojęcie podrzędne)
pomieszczenie (pojęcie nadrzędne)

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia miejsce gdzie król chodzi pieszo zawiera grup znaczeniowych: 1, w tym 22 wyrazów bliskoznacznych.