mianować

1.
desygnować
naznaczyć
powołać
wyznaczyć
zlecić
nominować (pojęcie podrzędne)
oficjalnie powołać (pojęcie podrzędne)
2.
konstytuować
powołać do życia
stanowić
tworzyć
ustanawiać
ustanowić
wyznaczać

Przykład użycia:

1. ... jakie wystarczy sformułować, by okazać ich niedorzeczność.Założenie, iż można mianować państwowych funkcjonariuszy "nadzorcami serc, wszechwiedzącymi filozofami, teologami, politykami, stawiając ich...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia mianować zawiera grup znaczeniowych: 2, w tym 14 wyrazów bliskoznacznych.