madonna

1.
Bogurodzica
Maryja
Matka Boska

Przykład użycia:

1. ... na ważny element rzeźby. Odbiorca do czasu pojawienia się gipsowych Madonn musiał przyjąć konwencję plastyczna, w której deformacja stała się środkiem...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia madonna zawiera grup znaczeniowych: 1, w tym 3 wyrazów bliskoznacznych.