macierz

1.
kraj lat dziecinnych (książk.)
kraj ojczysty
macierz (książk.)
ojczyzna
kraina (poet.) (pojęcie nadrzędne)
kraj (pojęcie nadrzędne)
państwo (pojęcie nadrzędne)
2.
matryca
tablica

Przykład użycia:

1. ... składki członkowskie stanowią zaledwie ok. 10%. Głównym źródłem, które zasila Macierz Szkolną, jest publiczna zbiórka na 3 Maja.Każdy uzyskany grosz...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia macierz zawiera grup znaczeniowych: 2, w tym 9 wyrazów bliskoznacznych.