machinacja

1.
intryga
knowanie
spisek

Przykład użycia:

1. ... przyczyny tych wypadków byłoby błędem skupić uwagę przede wszystkim na machinacjach prowokatorów i agentów imperializmu. Należy w pierwszym rzędzie szukać socjalnych...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia machinacja zawiera grup znaczeniowych: 1, w tym 3 wyrazów bliskoznacznych.