machina wojenna

1.
machina wojenna
machina oblężnicza (pojęcie podrzędne)
machina (pojęcie nadrzędne)
maszyna (pojęcie nadrzędne)
urządzenie mechaniczne (pojęcie nadrzędne)

Przykład użycia:

1. ... wzniesienia. Drzewa uginają się do samej ziemi, jakby były piekielnymi machinami wojennymi do wyrzucania ognistych kul za horyzont. Niektóre pękają z trzaskiem...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia machina wojenna zawiera grup znaczeniowych: 1, w tym 5 wyrazów bliskoznacznych.