machina oblężnicza

1.
machina oblężnicza
wieża oblężnicza (pojęcie podrzędne)
broń miotająca (pojęcie podrzędne)
machina miotająca (pojęcie podrzędne)
machina wojenna (pojęcie nadrzędne)

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia machina oblężnicza zawiera grup znaczeniowych: 1, w tym 5 wyrazów bliskoznacznych.