macerator

1.
perkolator
aparat (pojęcie nadrzędne)
instrument (pojęcie nadrzędne)
narzędzie (pojęcie nadrzędne)
przyrząd (pojęcie nadrzędne)
sprzęt (pojęcie nadrzędne)
urządzenie (pojęcie nadrzędne)

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia macerator zawiera grup znaczeniowych: 1, w tym 7 wyrazów bliskoznacznych.