lenić się

1.
byczyć się (pot.)
gnić (wulg.)
gnuśnieć (pot.)
lenić się (pot.)
leniuchować (pot.)
migać się (pot.)
nic nie robić
obijać się (pot.)
odpoczywać
opieprzać się (wulg.)
opierdalać się (wulg.)
próżnować
rozleniwiać się
trwonić czas
wałkonić się (pot.)
zbijać bąki (pot.)
bumelować (pojęcie podrzędne)
leserować (pojęcie podrzędne)
obijać się (pojęcie podrzędne)

Przykład użycia:

1. ... Kraszewskiego. Mają te dobra służyć nauce i oświacie. Cóż, nie leni się społeczeństwo. Znowu będzie problem lokalu dla autora "Starej baśni". Wielkopolskie...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia lenić się zawiera grup znaczeniowych: 1, w tym 19 wyrazów bliskoznacznych.