lampa acetylenowa

1.
karbidówka (pot.)
lampa karbidowa
lampa (pojęcie nadrzędne)

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia lampa acetylenowa zawiera grup znaczeniowych: 1, w tym 3 wyrazów bliskoznacznych.