laissez faire

1.
laissez faire (specjalist.)
leseferyzm (książk.)
niewidzialna ręka rynku (poet.)

Przykład użycia:

1. ... Cóż to właściwie oznacza, jeśli nie powrót na pozycje przeżytego laissez-faire liberalizmu, może z małą domieszką socjalistycznego planowania, którego i tak...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia laissez faire zawiera grup znaczeniowych: 1, w tym 3 wyrazów bliskoznacznych.