laikat

1.
świeccy

Przykład użycia:

1. ... mi przy tej okazji podzielić się informacją, że Europejskie Forum Laikatu i Krajowa Rada Katolików Świeckich w Polsce przygotowują na lipiec...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia laikat zawiera grup znaczeniowych: 1, w tym 1 wyrazów bliskoznacznych.