laicyzacja

1.
sekularyzacja
zeświecczenie

Przykład użycia:

1. ... poprzednio danych statystycznych dotyczących wyznań w NRD, a mianowicie, że laicyzacja postępuje szybciej wśród ewangelickiej części ludności niż wśród katolickiej. U...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia laicyzacja zawiera grup znaczeniowych: 1, w tym 2 wyrazów bliskoznacznych.