łagodnieć

1.
łagodzić
miękczyć
mięknąć
2.
mięknąć
topnieć (poet.)
ustępować

Przykład użycia:

1. ... się, popatrywał na nas życzliwszym okiem. Prawdziwy dziadek Bronek też łagodniał po posiłku. Zaproponowałem, że pójdziemy kupić papierosy. Dochodziła szósta rano...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia łagodnieć zawiera grup znaczeniowych: 2, w tym 6 wyrazów bliskoznacznych.