łagodnie

1.
czule
delikatnie
subtelnie
2.
miękko
3.
ostrożnie
uprzejmie

Przykład użycia:

1. ... dzieje. Podeszła doń królowa Jadwiga. - Co wam dolega, przyjacielu? - zapytała łagodnie. - Czy was kto skrzywdził? Czy choroba dolega? - bo bladzi i...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia łagodnie zawiera grup znaczeniowych: 3, w tym 6 wyrazów bliskoznacznych.