łagier

1.
gułag
obóz pracy (pojęcie nadrzędne)

Przykład użycia:

1. ... Sołżenicyna usiłowali uświadomić zachodniej publiczności, że ŻYCIE TUTAJ = JEDEN WIELKI ŁAGIER. Pisarze bliżsi biegunowi Kundery woleli umieszczać na swoich transparentach napis...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia łagier zawiera grup znaczeniowych: 1, w tym 2 wyrazów bliskoznacznych.