ładunek

1.
bagaż
ciężar
ekwipunek
towar
2.
cargo
obciążenie
3.
fracht
4.
nabój
niewybuch (pojęcie podrzędne)
niewypał (pojęcie podrzędne)

Przykład użycia:

1. ... występują jako ich źródła, na przykład masa dla sił grawitacji, ładunek dla sił elektrycznych. Dlatego też dla porównania wielkości różnych oddziaływań...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia ładunek zawiera grup znaczeniowych: 4, w tym 10 wyrazów bliskoznacznych.