lada

1.
bar
bufet
szynkwas (pojęcie podrzędne)
2.
byle
3.
kasa
4.
kontuar
stół sklepowy
mebel (pojęcie nadrzędne)
sprzęt (pojęcie nadrzędne)

Przykład użycia:

1. ... na sufit, na lewo, na prawo, i wydawało się, że lada moment zaczną pluć w stronę katedry profesora. W tej chwili...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia lada zawiera grup znaczeniowych: 4, w tym 9 wyrazów bliskoznacznych.