łacinnik

1.
latynista
nauczyciel łaciny
belfer (pot.) (pojęcie nadrzędne)
nauczyciel (pojęcie nadrzędne)
pedagog (pojęcie nadrzędne)
profesor (pot.) (pojęcie nadrzędne)

Przykład użycia:

1. ... jako jeden z głównych składników patriotyzmu ruskiego. Dla Kościoła moskiewskiego łacinnicy byli heretykami, gorszymi nieomal od pogan; kontakty polityczne Nowogrodzian czy...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia łacinnik zawiera grup znaczeniowych: 1, w tym 6 wyrazów bliskoznacznych.