łachudra

1.
ciapa (pot.)
dupa wołowa (wulg.)
fajtłapa
łach
łamaga
niedołęga (pot.)
niemota (pot.)
oferma
ofiara losu (pot.)
pierdoła (wulg.)
safanduła
śpiąca królewna (żart.)
trąba (pot.)
zero (pot.)
ciamajda (pojęcie nadrzędne)
ciapa (pojęcie nadrzędne)
fajtłapa (pojęcie nadrzędne)
fujara (pot.) (pojęcie nadrzędne)
gamoń (pojęcie nadrzędne)
kapcan (wulg.) (pojęcie nadrzędne)
lebiega (pot.) (pojęcie nadrzędne)
neptek (pot.) (pojęcie nadrzędne)
niedojda (pojęcie nadrzędne)
niedołęga (pojęcie nadrzędne)
niedorajda (pojęcie nadrzędne)
niezdara (pojęcie nadrzędne)
niezguła (pojęcie nadrzędne)
noga (pot.) (pojęcie nadrzędne)
oferma (pojęcie nadrzędne)
ofiara losu (pojęcie nadrzędne)

Przykład użycia:

1. ... słyszeli, zasyczał: - To nie jego gówniana sprawa, to ci inteligencka łachudra, będzie nam tu w kieszenie zaglądał i węszył. Od samego...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia łachudra zawiera grup znaczeniowych: 1, w tym 30 wyrazów bliskoznacznych.