łachmyta

1.
łachmaniarz (wulg.)
łachmyta (wulg.)
łapserdak (pot.)
obdartus (pot.)
oberwaniec (pot.)
obrzępała (przestarz.)
obszarpaniec (pot.)
osoba (pojęcie nadrzędne)
podmiot (pojęcie nadrzędne)
2.
biedak
golas (pot.)
hołysz (książk.)
kapcan (przestarz.)
łachmyta (wulg.)
łazarz (książk.)
nędzarz
pauper (przestarz.)
ubogi
żebrak (pojęcie podrzędne)
kloszard (pojęcie podrzędne)
lump (wulg.) (pojęcie podrzędne)
lumpenproletariusz (pojęcie podrzędne)
łachmaniarz (pojęcie podrzędne)
łapserdak (pojęcie podrzędne)
osoba (pojęcie nadrzędne)
podmiot (pojęcie nadrzędne)

Przykład użycia:

1. ... fortunę! Co tam nędzne toto-lotki, w toto-lotka byle łachmyta potrafi grać! A w szpony hazardu oddał się tylko on...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia łachmyta zawiera grup znaczeniowych: 2, w tym 26 wyrazów bliskoznacznych.