łachmaniarz

1.
łachmaniarz (wulg.)
łachmyta (wulg.)
łapserdak (pot.)
obdartus (pot.)
oberwaniec (pot.)
obrzępała (przestarz.)
obszarpaniec (pot.)
osoba (pojęcie nadrzędne)
podmiot (pojęcie nadrzędne)
elegant (antonim)
2.
kloszard
lump (wulg.)
lumpenproletariusz
łapserdak
gawrosz (pojęcie podrzędne)
ulicznik paryski (pojęcie podrzędne)
biedak (pojęcie nadrzędne)
golas (pot.) (pojęcie nadrzędne)
hołysz (książk.) (pojęcie nadrzędne)
kapcan (przestarz.) (pojęcie nadrzędne)
łachmyta (wulg.) (pojęcie nadrzędne)
łazarz (książk.) (pojęcie nadrzędne)
nędzarz (pojęcie nadrzędne)
pauper (przestarz.) (pojęcie nadrzędne)
ubogi (pojęcie nadrzędne)

Przykład użycia:

1. ... by go Adela nigdy tak na podwórze nie wypuściła - czysty łachmaniarz! Przychodzi więc Wicek do domu z podwórza, a tu rękawy...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia łachmaniarz zawiera grup znaczeniowych: 2, w tym 25 wyrazów bliskoznacznych.