labilny

1.
chwiejny
niestabilny
zmienny
stabilny (antonim)

Przykład użycia:

1. ... głównych histonów, tj. H1, H2A i H4, oraz 2)acetylację labilną, przejściową na h-aminowej grupie lizyny w histonach argininowych H3...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia labilny zawiera grup znaczeniowych: 1, w tym 4 wyrazów bliskoznacznych.