labidzić

1.
kwękać (pot.)
labidzić (pot.)
labiedzić (pot.)
narzekać
skarżyć się
stękać (pot.)
uskarżać się
utyskiwać
wyrzekać
gderać (pot.) (pojęcie podrzędne)
jojczyć (pot.) (pojęcie podrzędne)
marudzić (pojęcie podrzędne)
truć (pot.) (pojęcie podrzędne)
zrzędzić (pojęcie podrzędne)
grymasić (pojęcie podrzędne)
marudzić (pojęcie podrzędne)
wybrzydzać (pot.) (pojęcie podrzędne)
biadać (pojęcie podrzędne)
biadolić (pot.) (pojęcie podrzędne)
jęczeć (pojęcie podrzędne)
lamentować (pojęcie podrzędne)
płakać (pojęcie podrzędne)
psioczyć (pot.) (pojęcie podrzędne)
skowyczeć (pojęcie podrzędne)
zawodzić (pojęcie podrzędne)
szemrać (pojęcie podrzędne)

Przykład użycia:

1. ... Zaś w spektaklu Pawła Szkotaka Stwórcę zdetronizowano: jest tylko bezsilnym, labidzącym staruszkiem, podczas gdy na ziemi niepodzielnie króluje śmierć. Obydwie inscenizacje...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia labidzić zawiera grup znaczeniowych: 1, w tym 26 wyrazów bliskoznacznych.