kwękać

1.
kwękać (pot.)
labidzić (pot.)
labiedzić (pot.)
narzekać
skarżyć się
stękać (pot.)
uskarżać się
utyskiwać
wyrzekać
gderać (pot.) (pojęcie podrzędne)
jojczyć (pot.) (pojęcie podrzędne)
marudzić (pojęcie podrzędne)
truć (pot.) (pojęcie podrzędne)
zrzędzić (pojęcie podrzędne)
grymasić (pojęcie podrzędne)
marudzić (pojęcie podrzędne)
wybrzydzać (pot.) (pojęcie podrzędne)
biadać (pojęcie podrzędne)
biadolić (pot.) (pojęcie podrzędne)
jęczeć (pojęcie podrzędne)
lamentować (pojęcie podrzędne)
płakać (pojęcie podrzędne)
psioczyć (pot.) (pojęcie podrzędne)
skowyczeć (pojęcie podrzędne)
zawodzić (pojęcie podrzędne)
szemrać (pojęcie podrzędne)

Przykład użycia:

1. ... przedsiębiorczość i popiera typową dla Amwaya sytuację, kiedy człowiek, zamiast kwękać, że ma niską pensję czy emeryturę - dorabia sobie handlem. Ale...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia kwękać zawiera grup znaczeniowych: 1, w tym 26 wyrazów bliskoznacznych.