kontra

1.
sprzeciw
veto
weto

Przykład użycia:

1. ... usta, żeby nie krzyczeć zbyt głośno.- A ty odszedłeś z Kontr-wywiadów? - wyrywa mnie z zamyślenia Szuwar, z wyraźnym niesmakiem wymieniając...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia kontra zawiera grup znaczeniowych: 1, w tym 3 wyrazów bliskoznacznych.