konstytuować

1.
aranżować
organizować
powoływać do życia
tworzyć
urządzać
zakładać
zawiązywać
2.
mianować
powołać do życia
stanowić
tworzyć
ustanawiać
ustanowić
wyznaczać

Przykład użycia:

1. ... jakich wartościach ma być oparte społeczeństwo, jakie zasady mają je konstytuować. Ten spór zdaje się teraz odżywać w kontekście prac nad...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia konstytuować zawiera grup znaczeniowych: 2, w tym 14 wyrazów bliskoznacznych.