komunikować się

1.
porozumiewać się
prowadzić dialog (pojęcie podrzędne)
prowadzić rozmowę (pojęcie podrzędne)
rozmawiać (pojęcie podrzędne)
gawędzić (pojęcie podrzędne)
gwarzyć (pojęcie podrzędne)
plotkować (pojęcie podrzędne)
korespondować (pojęcie podrzędne)
pisać listy (pojęcie podrzędne)
porozumiewać się listownie (pojęcie podrzędne)
prowadzić korespondencję (pojęcie podrzędne)
wymieniać listy (pojęcie podrzędne)
mówić (pojęcie podrzędne)
powiadać (przestarz.) (pojęcie podrzędne)
głosić (pojęcie podrzędne)
informować (pojęcie podrzędne)
komunikować (pojęcie podrzędne)
ogłaszać (pojęcie podrzędne)
oznajmiać (pojęcie podrzędne)
powiadamiać (pojęcie podrzędne)

Przykład użycia:

1. ... poszukiwać informacji, doskonalić swoje umiejętności, uczą się pracować w grupie, komunikować się ze sobą. Nauczyciel dopilnowuje równomiernego rozłożenia prac na etapy, ustala...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia komunikować się zawiera grup znaczeniowych: 1, w tym 20 wyrazów bliskoznacznych.