klęska

1.
dramat
katastrofa
nieszczęście
nieszczęśliwy wypadek
tragedia
zguba
dewastacja (pojęcie podrzędne)
unicestwienie (pojęcie podrzędne)
zagłada (pojęcie podrzędne)
zatracenie (pojęcie podrzędne)
zniszczenie (pojęcie podrzędne)
kataklizm (pojęcie podrzędne)
katastrofa żywiołowa (pojęcie podrzędne)
2.
porażka
przegrana
strata

Przykład użycia:

1. ... się ok. 1565, prawdopodobnie w ziemi halickiej, w Czahrowie. Po klęsce byczyńskiej wolał nie wracać do kraju i uszedł na Węgry...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia klęska zawiera grup znaczeniowych: 2, w tym 16 wyrazów bliskoznacznych.