kafar

1.
baba ręczna
pobijak
stępor
tłok
ubijak
zapychak

Przykład użycia:

1. ... in. 8 lodołamaczy, 6 pchaczy, 6 barek, 2 pogłębiarki, 1 kafar pływający, 13 ha gruntów, w tym nabrzeża przeładunkowe w Szczecinie...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia kafar zawiera grup znaczeniowych: 1, w tym 6 wyrazów bliskoznacznych.