kadencja

1.
rytm
takt

Przykład użycia:

1. ... przeciwko tym, którzy ich krzywdzą. To był zresztą wyjątkowy człowiek. Kadencja nuncjusza trwa 3 lata. Normalnie nuncjusze nie wysilają się, żeby...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia kadencja zawiera grup znaczeniowych: 1, w tym 2 wyrazów bliskoznacznych.